Нові умови надання грошової допомоги ВПО

  • 37

3 метою осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб Уряд 11.07.2023 ухвалив постанову No 709 ,Деякіпитання підтримки внутрішньо переміщених осіб", якою уточнено параметри надання цієї підтримки (далі - Постанова).
Постанова запроваджує концептуальноновий підхід до надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі - Допомога).
Відтепер з метою посилення адресності, зокрема:
термін надання Допомоги складає від 6до 12 місяців;
з 1 серпня 2023 року Допомога автоматично продовжується на б місяців
для внутрішньо переміщених осіб, які вже до зазначеної дати отримують допомогу на проживання (крім тих, які перебувають за кордоном б і л ш як 30 календарних днів підряд, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, були засуджені за колабораціонізм, повернулися до постійногомісця проживання); розмір Допомоги залишається на рівні 3,0 тис. грн щомісяця для дітей та
осіб з інвалідністю, 2,0 тис. гри щомісяця - для інших осіб;
Допомогу отримують діти, народжені після переміщення з
внутрішньо переміщених осіб;
Допомога призначається на родину внутрішньо переміщених осіб з
урахуванням соціального статусу, майнового стану кожного члена родини (Допомога направлена на осіб, які найбільше її потребують);
з 1 вересня 2023 року передбачено здійснення верифікації всіх отримувачів Допомоги, за результатами якої Міністерством фінансів України буде надано пропозиції щодо припинення надання Допомоги окремим з гих;
щодо осіб, які вперше виявили бажання отримувати Допомогу після набрання чинності Постанови, буде застосовано верифікацію.